Administratívne sídlo:
SOBETA s.r.o.
Obchodná 43-49
811 06 Bratislava
IČO: 31362745
DIČ: SK 2020296311

Predajňa:
SOBETA s.r.o.
Obchodná 43-49
Pasáž CITY POINT
811 06 Bratislava
Tel/Fax: 02/52 922 335

Otváracia doba:
pondelok – piatok: 11 – 17 h.
sobota: 10 – 12 h.

Dielňa a kancelária:
SOBETA s.r.o.
Vajnorská 108
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 44 25 01 19
+421 905 658 374
+421 905 454 609
e-mail: sobeta@stonline.sk

:-)