Naša firma pôsobí v oblasti výtvarného umenia a jeho vystavovania od r. 1991. Ide o predaj umeleckých diel a realizácie výstav, a v posledných rokoch hlavne o aktivity súvisiace s rámovaním a vystavovaním obrazov. Sme dlhoroční výrobcovia prezentačných vzoriek a materiálov pre producentov a distribútorov obrazových rámov v Rakúsku a v Nemecku. V roku 1999 sme zriadili prevádzku na zákazkové rámovanie v Bratislave a veľkoobchod s rámovacím materiálom. Tradične zastupujeme na našom trhu talianskú firmu Bubola & Naibo a britskú Daler – Rowney. Rámujeme a upravujeme obrazy, plagáty, zrkadlá a tlačoviny pre firmy, inštitúcie a súkromné osoby. Vyrábame prezentačné materiály v oblasti reklamy.

:-)